Reset search
Spiral triskelion (formed from mathematical Archimedean spirals), occasionally used as a Christian Trinitarian symbol

Om Orden

Swedish Language Essays

The Order of Bards, Ovates & Druids (sv. ‘Orden av Barder, Ovater & Druider’) är en världsomfattande grupp som är dedikerad till praktisering, undervisning och utveckling av Druidry som en värdefull och inspirerande andlighet…

Read more
Läs olika författares syn på Vad Är Druidry?

Läs olika författares syn på Vad Är Druidry?

Swedish Language Essays

Translation by Saga Bond Vad innebär det att vara en Druid idag? Framför allt så innebär Druidry att följa en andlig väg rotad i den gröna jorden. Det innebär att delta i en levande västerländsk andlig tradition hämtad från många källor, inklusive överlevande arv från Keltiska visdomsläror, men omfamnande av bidragen från många folk och…

Read more