Läs olika författares syn på Vad Är Druidry?

Translation by Saga Bond

Vad innebär det att vara en Druid idag? Framför allt så innebär Druidry att följa en andlig väg rotad i den gröna jorden. Det innebär att delta i en levande västerländsk andlig tradition hämtad från många källor, inklusive överlevande arv från Keltiska visdomsläror, men omfamnande av bidragen från många folk och tider. Det innebär att lära sig från arkaiska traditioner, från tre århundraden av modern druidisk vetenskaplig lärdom, och från de konstant förändrade lärdomar av den levande jorden själv. Det betyder att omfamna en experimentell förhållningssätt till religiösa frågor, en som överger stela trossystem till förmån för inre utveckling och individuell kontakt med sfärerna av natur och ande. ~ John Michael Greer, Druidry – A Green Way of Wisdom
Det är en attityd, en förståelse, en utsökt enkel och naturlig filosofi att leva. För väldigt många är det en rik och forntida religion, en mystisk andlighet. För andra är det helt enkelt en vägledande livsstil. Det är helt öppet och fritt för alla att upptäcka. ~ Emma Restall Orr, Druid Priestess
Snarare än att vara en organiserad religion, erbjuder Druidry en personlig individuell livsväg som kan bli en del av en modern urban tillvaro lika lätt som ett lantligt liv. Den förbinder oss instinktivt till livgivande energier från jorden under trottoarerna, och himlen ovanför det högsta kontoret eller flerfamiljshuset. ~ Cassandra Eason, The Modern-Day Druidess
Vad är Druidry? En Andlig Väg, ett sätt att leva, en filosofi, Druidry är alla dessa… Druidry idag lever och frodas, och har migrerat runt om i världen och format en underbar väv av människor som ärar och respekterar jorden och den heliga rätten till liv för allt som är en del av jorden. Likt ett stort träd som drar näring genom sina rötter, drar Druidry visdom från dess uråldriga arv. Det finns ett talesätt inom Druidry att ”Det stora trädet frodas på bladen som det kastar till marken”. Dagens Druidry låtsas inte att det presenterar en replika av det förflutna, snarare så skapar det en ny säsongs växt. Cairistiona Worthington, The Beginner’s Guide to Druidry

DISCOVER MORE

Learn more about Druidry and how to join the order

The practice of Druidry used to be confined to those who could learn from a Druid in person. But now you can take an experience-based course wherever you live, and when you enrol on this course, you join the Order of Bards, Ovates & Druids, and begin an adventure that thousands of people all over the world have taken. It works with the ideas and practices of Druidry in a thoroughly practical, yet also deeply spiritual way.