Om Orden

lush path, Order of Bards, Ovates & Druids.

Translation by Saga Bond

The Order of Bards, Ovates & Druids (sv. ‘Orden av Barder, Ovater & Druider’) är en världsomfattande grupp som är dedikerad till praktisering, undervisning och utveckling av Druidry som en värdefull och inspirerande andlighet.

Orden grundades i Storbritannien för nästan 50 år sedan av historikern och poeten Ross Nichols, med hjälp av författaren och grundaren av ‘Tolkien Society’ Vera Chapman, samt medlemmar av ‘Ancient Druid Order’, som i sin tur utvecklades under de första åren av det senaste århundradet ur Druid Revival (sv. ‘druid-väckelserörelsen’) som påbörjades för ungefär trehundra år sedan.

Orden är i huvudsak en Mystery School (sv. ‘mysterielära’), och begreppet ‘order’ kommer från tradition av magiska ordnar snarare än från tradition av religiösa ordnar. Varken Ordern eller Druidry är en kult. En kult kretsar kring en personlighet, en karismatisk ledare, eller en särskild gudom eller helgon. Orden och Druidry har inga av dessa egenskaper.

Både de Feminina och de Maskulina principerna firas och är representerade i Ordens läror och medlemskap. Orden är inte patriarkrisk eller partisk i förmån för män – många kvinnor är i ledarroller och över hälften av Ordens medlemmar är kvinnor.

Medlemskap i Orden är öppen för anhängare av alla religioner och icke-religiösa, oavsett kön, sexuell orientering eller etniskt ursprung, och det finns för närvarande över femtontusen medlemmar i femtio länder.

Även om de flesta medlemmar utövar Druidry på egen hand så finns det över etthundra grupper runtom i världen som erbjuder möjligheten för medlemmar att mötas och fira tillsammans. Dessutom organiserar individuella medlemmar och grupper sammankomster, retreater, läger, konferenser och workshops. Se Community-sektionen på denna hemsida för mer information.

Orden erbjuder omfattande utbildning i Druidry på sju språk genom sin distanskurs, vilket inkluderar ett personligt mentorsprogram, läger och sammankomster i många länder, en månadstidning, samt ett internetforum för medlemmar. Dessutom främjar Orden ‘Sacred Grove Planting Programme’ samt ‘Campaign for Ecological Responsibility’, och stöder tre välgörenhetsorganisationer för trädplantering: ‘Trees for Life’, ‘Tree Aid’, och ‘The Woodland Trust’.

Orden erbjuder även utbildningsmaterial i form av böcker, ljudinspelningar, retreater och workshops för de som är intresserade av Druid-traditionen och vill införliva några av dess idéer i sina liv, samt till de som vill följa ett utbildningsprogram i Druidry.
https://druidry.org/about-us/about-order

DISCOVER MORE

Learn more about Druidry and how to join the order

The practice of Druidry used to be confined to those who could learn from a Druid in person. But now you can take an experience-based course wherever you live, and when you enrol on this course, you join the Order of Bards, Ovates & Druids, and begin an adventure that thousands of people all over the world have taken. It works with the ideas and practices of Druidry in a thoroughly practical, yet also deeply spiritual way.